Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Bowitan

      Jest to koncentrat witaminowo-antybiotykowy, przeznaczony dla cieląt żywionych zmniejszonymi dawkami mleka pełnego i odtłuszczonego.

W skład "Bowitanu" wchodzą (w %):
drożdże naświetlane50,0
zarodki zbożowe30,0
mąka jęczmienna7,6
dodatki mineralno-witaminowo-antybiotykowe12,4


      Najlepsze wyniki hodowlane i ekonomiczne uzyskuje się wtedy, gdy każde cielę przeznaczone do chowu czy na opas otrzyma przez cały okres wychowu łącznie 2 kg "Bowitanu". Koncentrat ten należy zadawać przez 100 dni po 20 g dziennie, zaczynając od 6 dnia życia cielęcia. Dzienną dawkę "Bowitanu", wynoszącą 20 g, należy podzielić na 3-4 porcje i dodawać je do mleka pełnego lub odtłuszczonego przed pojeniem, dokładnie mieszając. Pakowany jest w puszki tekturowo-blaszane 1 i 2-kilogramowe.

      Bowitan należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu oraz chronić przed światłem. Po każdym użyciu pudełko z pozostałością dobrze zamknąć. Gwarantowany okres trwałości wynosi 6 miesięcy od daty wyprodukowania.