Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Antybiotyki do żywienia zwierząt

Dodatek antybiotyków do paszy powoduje lepsze wykorzystanie składników mineralnych
Dodatek antybiotyków do paszy powoduje lepsze wykorzystanie składników mineralnych
     &Antybiotyki są to związki wytwarzane przez żywe organizmy (różnego rodzaju pleśnie, grzyby, bakterie) hamujące wzrost jakiegoś organizmu. Korzyści osiągane ze stosowania antybiotyku w żywieniu zwierząt polegają na tym, że przyśpieszają one rozwój, pobudzają apetyt, zabezpieczają przed niektórymi chorobami, zmniejszają liczbę zwierząt niedorozwiniętych oraz zwiększają przy swa jalność białka przez organizm zwierzęcy. Szczególnie wyraźny wpływ mają antybiotyki na wytwarzanie większości witamin w przewodzie pokarmowym. Pod wpływem działania antybiotyku zawartość witamin A, E i B12 w wątrobie i innych narządach zwierzęcia zwiększa się o 20-25%.

     &Dodatek antybiotyków do paszy powoduje lepsze wykorzystanie składników mineralnych w dawce pokarmowej, głównie wapnia i fosforu; odnosi się to do zwierząt młodych, będących w okresie wzrostu.

Najlepsze wyniki daje dodawanie do pasz oxyterracyny
Najlepsze wyniki daje dodawanie do pasz oxyterracyny
     &Stosowanie antybiotyków w żywieniu świń o ciężarze od 15 do 95 kg daje zwiększenie przyrostów o ok. 15%. Przy stosowaniu ich w żywieniu tuczników należy pamiętać, że uzyskanie najlepszych przyrostów jest możliwe tylko przy ciągłym ich dodawaniu do paszy. Przerwa w podawaniu antybiotyku powoduje spadek przyrostów. Szczególnie korzystne jest stosowanie antybiotyku w żywieniu sztuk charłacznych. Najczęściej stosowanymi antybiotykami w żywieniu trzody chlewnej jest terramycyna, produkowana w Polsce pod nazwą oxyterracyny; ona właśnie dodawana jest do mieszanek treściwych i koncentratów. Jeżeli chodzi o żywienie drobiu, to antybiotyki mają duże znaczenie przy szybkim tuczu kurcząt (brojlerów). Mają również wpływ na zwiększenie ciężaru jaj oraz podniesienie ich wartości biologicznej. Zwiększa się w nich bowiem zawartość witaminy A i innych witamin - głównie z grupy B. Powszechnie stosowanym antybiotykiem w żywieniu drobiu jest oxyterracyna.

     &Antybiotyki podawane w mleku lub paszy treściwej cielętom od 1 do 16 tygodni życia zwiększają u nich przyrosty od 10 do 15%. Poza tym uodparniają je, gdyż w tym okresie cielęta są najbardziej podatne na przeziębienia i biegunki, powodujące często nie tylko zmniejszenie przyrostów, lecz także padnięcia. Najlepsze wyniki daje dodawanie do pasz oxyterracyny lub chlorotetra-cykliny.