Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Sól pastewna

      Wszystkie pasze naturalne, jakimi dysponuje gospodarstwo rolne, są ubogie w sód i chlor. Ponieważ oba te składniki znajdują się w soli kuchennej, należy ją traktować jako główne źródło chloru i stosować w żywieniu bydła i owiec. Sól w postaci mielonej skarmia się razem z paszami treściwymi.

      Dzienne dawki soli dla różnych gatunków zwierząt są następujące:


Gatunek zwierzęciaŁyżek stołowych dziennie na 1 sztukę
krowy średniomleczne 2,0-1,0
krowy wysokomleczne 4,0-6,0
bydło opasowe 1,0-2,0
konie0,5-1,0
maciory i tuczniki0,5-1,0
prosięta0,5
owce0,5


      Sól pastewna sprzedawana jest w torbach papierowych po 50 kg netto.