Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Mieszanka mineralna

Mieszanka minerlana to najpopularniejszy dodatek paszowy
      Przeznaczona jest do uzupełnienia niedoborów składników mineralnych w paszach gospodarskich, podawanych wszystkim zwierzętom zarówno w okresie żywienia letniego, jak i zimowego.

      Przy skarmianiu kiszonek wymienione dawki pokarmowe można zwiększyć do 30%. Natomiast w okresie letnim przy karmieniu zwierz±t zielonkami dawki te można zmniejszyć w granicach od 20 do 30% w stosunku do podanych ilo¶ci. Mieszankę mineraln± "MM" należy podawać zwierzętom na sucho razem z paszami tre¶ciwymi (po dokładnym wymieszaniu).

      Orientacyjne dawki dla poszczególnych gatunków zwierz±t s± następuj±ce:

Gatunek zwierz±t dawka dzienna na sztukę w g orientacyjna liczba łyżek stołowych
Krowy dojne do 15 1 mleka 50—100 2.0—4,0
(za każde 5 1 mleka powyżej 15 litrów) 25 1
Buhaje 50—100 2,0—4,0
Cieliczki i buhaje do 200 kg 25—50 1.0—2.0
Cielęta obsadzone 10—20 0.5—1,0
Owce dorosłe 10 0,5
Maciorki karmi±ce 15—20 0.5—1,0
Jagnięta 10—20 0,5—1,0
Prosięta 10—20 kg wagi żywej 5—10 do 0,5
Warchlaki 20—30 kg wagi żywej 10—20 0,5—1,0
Tuczniki 50—90 kg wagi żywej 15—30 0,5—1,5
Tuczniki powyżej 90 kg 30 1.5
Maciory 60 2,5
Knury 40 1,5
Kury nioski 30—50 1,0—2,0
Kurczęta ok. 10 tygodni 20—30 1,0—1,5
Kaczki nioski 30—50 1,0—2,0
Kaczęta 20—30 1.0—1,5
Gęsi dorosłe 60—100 2,0—4,0
Gęsi młode 30—60 1,0—2,5
Indyki dorosłe 60—100 2,0—4,0
Indyki młode 30—60 1.0—2,5