Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Składniki mineralne pasz

      Niezbędne składniki mineralne pełnią w organizmie zwierzęcym różne funkcje. Jako składniki kości nadają kośćcowi sztywność i moc. Wchodzą również w skład białka i tłuszczy, z których utworzone są mięśnie, narządy, krwinki i inne miękkie tkanki organizmu.

      Do pierwiastków działających szkodliwie na organizm należy fluor. Nadmiar fluoru jest po prostu trucizną. Zmiany w kościach i zębach są początkowym i najbardziej widocznym skutkiem nadmiaru fluoru w organizmie zwierzęcym. Większe dawki i dłuższe jego spożywanie w paszy hamuje wzrost zwierząt i odkładanie się tkanki mięsno-tłuszczowej. Występuje on w dużych ilościach zwykle tam. gdzie gleby bogate są w fosfor. Rośliny są zdolne do asymilowania dużych ilości fluoru i dlatego tak dużo może się go znaleźć w paszy. W niektórych okolicach również w wodzie może znajdować się dużo rozpuszczonych fluorków.

Objawy niedoboru składników mineralnych - tablica nr 1
Nazwa składnika Słaby albo zahamo- wany wzrost Zmniej- szenie apetytu Słaba okrywa włosowa i osłabie- nie skóry Kulawiza Biegunka Osłabie- nie zdolności rozmna- żania Martwe lub slabe płody Osłabie- nie struktury kości Anemia Inne objawy
Wapń + + + + - + + + - w niektórych wypadkach spadek poziomu wapnia we krwi i tężyczka
Fosfor + + - + - + - + - obniżenie fosforu nieorganicznego we krwi
Sód + + + - - - - - - zaburzenia apetytu
Magnez + + + + - - - + - nadmierna pobudliwość
Mangan - - - + - + + - - osłabienie rozwoju kośćca, wzmożone odkładanie słoniny grzbietowej
Jod - - + - - + + - - rodzenie się prosiąt pozbawionych sierści
Żelazo + + + - - + - - + choroby prosiąt, cieląt i jagniąt
Miedź + - + + - - - + + osłabienie stawu nóg, staw skokowy zgiety, kończyny przednie skrzywione
Cynk + + + + + - - + - stany zapalne skóry


      Pierwiastkiem, którego nadmiar jest również szkodliwy dla zdrowia zwierząt, jest molibden. Oznakami zatrucia molibdenem są: blednica, silna biegunka oraz spadek mleczności i ciężaru ciała. Skutki niedoboru ważniejszych składników mineralnych ilustruje tablica 1.
Wapń i Fosfor i jego niedobory, Magnez - niedobór magnzeu, Sód, Potas i Chlor, Żelazo i jego niedobór, Kobalt, miedź i jod, Siarka i Mangan,