Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Witaminy grupy B

Witaminy grupy B - ze względu na różny skład chemiczny i właściwości rozróżniamy: witaminę Bl5 czyli tiaminę; zwana jest również witaminą układu nerwowego. Niedobór jej powoduje w organizmie zwierzęcym zaburzenia w działaniu serca, słabość nóg, utratę apetytu i konw7ulsje. Witaminę B2, czyli ryboflawinę; jest ona witaminą wzrostu. Niedobór jej powoduje słaby albo za-hamow7any w7zrost, zmniejszenie apetytu, zmniejszenie czynności rozrodczych, niską wylęgowość jaj, zaburzenia w chodzeniu. Witaminy grupy B występują w takich paszach, jak: mleko, drożdże, śruty poekstrakcyjne, melasa, mączka zwierzęca i rybna, zboża i otręby zbożowe. U przeżuwaczy objawy niedoboru witamin z grupv B nie występują, gdyż zwierzęta te mogą ją syntetyzować przy udziale bakterii występujących w przewodzie pokarmowymi. Objawy chorobowe spowodowane brakiem tych witamin można najczęściej zauważyć u drobiu.

Model chemiczny witaminy B Witamina B, w jej grubie jest cała gama istotnych witamin.

Szczegółowo wystepowanie witamin grupy B można znaleść w opisanej tabeli.