Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Zapotrzebowanie zwierząt na witaminy

W zależności od gatunku zwierzęcia, wieku i produkcyjności zapotrzebowanie na witaminy jest różne. Najlepiej zapotrzebowanie to zaprezentować w tabeli.

Zapotrzebowanie zwierząt na witaminy w paszy
Rodzaj witaminy Na 100kg wagi żywej zwierzęcia Na 1 kg zadawanej paszy
Bydło Trzoda chlewna kury nioski kurczęta - brojlery
Witamina A 11 - 13 mg 9 mg 10 mg 2mg
Witamina D 0,025 mg 1,010 - 0,020 mg 0,020 - 0,025 mg 0,010mg
Grupa Witamin B Witamina B1 wytwarzana 4,5 mg nieznaczne 2 mg
Witamina B2 wytwarzana 6 - 15 mg 2 mg 2,3 mg
Witamina B6 wytwarzana 7 mg 2 - 3 mg 2 - 3 mg
Witamina B12 wytwarzana 0,006 -0,01 mg 0,012 - 0,015 mg 0,012 mg
Witamina E nieznaczne nieznaczne 3 mg 0,001mg na 1 kg wagi żywej

Jak pokazuje powyższa tabela, zapotrzebowanie jest różne dla różnych gatunków zwierząt. Jak można się było spodziewać zapotrzebowanie zalezy też od wieku zwierząt.