Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Witamina K

Witamina K - jest rozpuszczalna w tłuszczach (przeciwkrzy-wicza). Niedobór jej w organizmie powoduje słabą krzepliwość krwi, na skutek czego mogą występować krwawe wybroczyny pod skórą, w mięśniach, w przewodzie pokarmowym i innych narządach: występuje najczęściej u drobiu. U przeżuwaczy rzadkie jest zjawisko niedoboru witaminy K, gdyż znajduje się ona we wszystkich paszach, a ponadto bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym tych zwierząt mają zdolność syntetyzowania tej witaminy.

Model chemiczny witaminy K Witamina K podobnie jak witamina E wystepuje w paszy zielonej, ale także w wątrobie zwierzęcej.