Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Siarka i Mangan

Mangan niemalże<br> w czystej postaci
Mangan niemalże
w czystej postaci
      Siarka jest istotnym składnikiem pożywienia. Najwięcej tego składnika w pożywieniu potrzebuje ptactwo domowe i owce, duże ilości siarki gromadzą się bowiem w piórach, dziobach, włosach i rogach. Siarka występuje zarówno w paszach, jak i w organizmach zwierząt prawie wyłącznie w białkach, a także w niektórych witaminach. Jeśli więc stosujemy pasze bogate w białko, uzyskujemy pełne zaopatrzenie organizmu zwierzęcego w ten składnik.

      Mangan także odgrywa dużą rolę w procesach wzrostu i zachowania płodności zwierząt. Niedobór manganu obserwuje się jedynie u kur i świń; u przeżuwaczy i koni mogą raczej wystąpić objawy nadmiaru tego składnika. Brak manganu lub małe jego ilości w pożywieniu drobiu powroduje zmniejszenie nieśności kur, zmiękczenie skorupy jaj oraz obniżenie zdolności wylęgowej jaj.