Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Sód, Potas i Chlor

      Pierwiastki te znajdują się przede wszystkim w komórkach i płynach ustrojowych. Niedobór któregoś z tych pierwiastków w paszy powoduje brak apetytu, osłabienie wzrostu, zmniejszenie ciężaru ciała i wydajności zwierząt dorosłych. Chlor (występuje przeważnie w połączeniu z sodem jako sól kuchenna) odgrywa poważną rolę w trawieniu, gdyż jest głównym składnikiem soku żołądkowego. Brak chloru w paszy obniża wykorzystanie paszy przez zwierzęta oraz ujemnie działa na płodność. Typowym objawem braku soli u zwierząt jest tzw. lizawość, przejawiająca się w nieopanowanej chęci lizania różnych przedmiotów o słonawym smaku. Zwierzęta codziennie wydalają z moczem i potem duże ilości soli, dlatego też musi być ona stale uzupełniana odpowiednią paszą. Szczególnie wrażliwe na brak soli w paszy są bydło i owce.