Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Wapń i Fosfor i jego niedobory

wapn jest podstwowym budulcem kości.
wapn jest podstwowym budulcem kości.
      Wapń i fosfor należą do podstawowych makroelementów. Najwięcej, bo ok. 99%, wapnia znajduje się w kościach. Składniki te nadają kościom twardość i wytrzymałość. Odkładane są one w kościach jako zapas, z którego organizm zwierzęcy może czerpać w przypadku, gdy za mało otrzymuje ich w paszy. Aby organizm zwierzęcia mógł prawidłowo gospodarować tymi składnikami, należy dostarczać mu go w dostatecznej ilości w paszach oraz zachować prawidłowy stosunek wapnia do fosforu, który powinien wynosić 2:1. Niedobór wapnia i fosforu może doprowadzić u zwierząt młodych do krzywicy, powodującej rozszerzenie końców7 kości, odkształcenie żeber, skrzywienie lub nawet złamanie się kości kończyn.

      Krzywica występuje bardzo często u cieląt i prosiąt. U cieląt objawia się sztywnym chodem, powiększonymi i bolesnymi stawami, wygięciem grzbietu. U trzody chlewnej najbardziej widocznymi objawami niedoboru wapnia i fosforu w paszy są: opóźniony w^zrost, zgrubiałe stawy i zniekształcone kości. Niedobór wapnia powoduje poza tym zakłócenia w normalnej pracy serca, mięśni i nerwów. Jest też jedną z przyczyn ciężkich chorób, takich jak tężyczka i zaleganie przedporodowe i - poporodowe, szczególnie u krów.