Dodatki paszowe Pasze i dodatki
Dodatki paszowe

Dodatki paszowe

Dodatki paszowe są podstawą w żywieniu prosiąt Dodatki paszowe to aktualnie jeden z podstawowych składników pasz

Podstawą racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich są mieszanki pasz treściwych, w których obok białka znajdują się w odpowiednich proporcjach takie składniki mineralne, jak: wapń, sód, potas, chlor, mangan, jod, żelazo oraz witaminy zapewniające prawidłowy rozwój zwierząt. Brak tych składników w paszach lub ich niedobór może być przyczyną wielu chorobliwych objawów u zwierząt, zarówno w okresie ich wzrostu, jak i w czasie pełnej dojrzałości.

Nowoczesne żywienie polega na uzupełnianiu składników mineralnych w paszach gospodarskich dodatkami paszowymi i koncentratami witaminowo-antybiotykowymi. Do zasadniczych asortymentów dodatków paszowych zaliczane są koncentraty witaminowo-antybiotykowe Bowitan dla cieląt, Suwitan dla prosiąt, koncentraty mineralno-antybiotykowe "Mikro-A", mieszanka mineralna "MM" i kreda pastewna - mająca zastosowanie w hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich. W obrocie handlowym gminnych spółdzielni powinny też znajdować się: Paszowit dla trzody, Polfamixy dla drobiu, syrop dla prosiąt oraz Biotan i Biovit dla trzody, bydła i drobiu. Już z samych nazw wymienionych dodatków paszowych wynika, że krajowy przemysł paszowy ma poważne osiągnięcia w ich produkcji. Do niedawna jednak stanowczo za małe było zainteresowanie nimi wśród rolników. Na taki stan rzeczy na pewno miała wpływ sytuacja, że dodatki paszowe rolnicy mogli nabyć wyłącznie w magazynach pasz treściwych spółdzielni (na terenie kraju było ich 2 500) położonych o kilka, a w niektórych przypadkach o kilkanaście kilometrów od wsi.

Dodatek paszowy - koncentrat w formie nie granulowanej. Dodatek paszowy - koncentrat w formie nie granulowanej.

Obecnie poszerzono prawie piętnastokrotnie sieć sprzedaży podstawowych dodatków i koncentratów paszowych, wprowadzając je do obrotu handlowego wiejskich i rolniczych domów towarowych, sklepów z artykułami do produkcji rolnej, sklepów z artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz punktów sprzedaży pomocniczej, popularnie zwanych PSP. Przybliżono więc je bardzo do mieszkańców wsi. Dalsze zwiększenie sprzedaży dodatków paszowych będzie zależało od ciągłości zaopatrzenia punktów sprzedaży w szeroki ich asortyment oraz od właściwej reklamy popularyzacji żywienia nimi zwierząt.

Praca niniejsza omawia w sposób popularny stosowane w hodowli zwierząt rodzaje dodatków mineralnych, witaminowych i antybiotykowych, zasady reklamy oraz formy zaopatrzenia gminnych spółdzielni. Przeznaczona jest dla sprzedawców i magazynierów pasz GS, organizatorów obsługi rolnictwa, referentów pasz GS i PZGS, a także dla szerokiej rzeszy odbiorców.